ข่าวประชาสัมพันธ์

       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมของนักศึกษา

      - คู่มือการพิมพ์โดยตัดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

       - แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน PDF

       - แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน Word

     
        
 เข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อที่เบอร์โทร : 0839407252 (ครูอร งานทะเบียน)หรือ งานวิชาการโทร::0864301885

หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อได้ที่

อ.สมเกียรติ สาคร โทรศัพท์ 089-6351724

อ.คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์ 087-7890236

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
E-mail: asusit@hotmail.com
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
E-mail: iit8@hotmail.com
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป